KURULLAR

Event Image 1

Başkan

Prof. Dr. Murat Terzi

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Event Image 2

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim Öztura

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Event Image 3

Genel Sekreter

Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Event Image 4

Sayman

Prof. Dr. İpek Midi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Event Image 5

Üye

Prof. Dr. Saime Füsun Domaç

SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Nöroloji Kliniği
Event Image 6

Üye

Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Event Image 7

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Onur Keskin

Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği